Ενεργες λιστες

Αναζητήστε όλα τα δεδομένα σας με τις ενεργές λίστες

Οι ενεργές λίστες στην εφαρμογή Hotel Agenda είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για την καθημερινή σας δουλειά στο front desk. Όλες οι πληροφορίες και οι λειτουργίες σας είναι άμεσα διαθέσιμες. Οι εγγραφές στις διαδραστικές λίστες συνδέονται, καθώς και μπορούν να επεξεργαστούν, με όλα τα απαραίτητα δεδομένα για την επιχείρησή σας.

  • Πλήρες προσαρμοστικό περιεχόμενο και περιβάλλον
  • Αναζήτηση με προκαθορισμένα κριτήρια
  • Εμφάνιση ή απόκρυψη στηλών
  • Αποθήκευση όλων των προτιμήσεων εμφάνισης
  • Εκτύπωση λιστών σε αρχεία MS OFFICE ή .pdf