Αναφορες

 

Οι αναφορές του Hotel Agenda οδηγούν την επιχείρησή σας στο επόμενο επίπεδο

Οι καθημερινές ρουτίνες ενός ξενοδοχείου παράγουν ένα τεράστιο όγκο δεδομένων. Οι αναφορές του Hotel Agenda συλλέγουν και διαχειρίζονται αυτά τα δεδομένα ώστε να υποστήριξουν την επιχείρησή σας. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να πάρετε γρήγορες και ασφαλείς αποφάσεις για κάθε πτυχή της επιχείρησής σας.

  • Καθημερινές αναφορές διαχείρισης (manager reports)
  • Επιλογές φιλτραρίσματος ανα αναφορά για στοχευμένη αναζήτηση
  • Στοχευμένες αναφορές που παράγονται από στατιστικά στοιχεία όπως η αγορά, ο τύπος και η πηγή κράτησης κ.α.
  • Επιλογή εκτύπωσης των αναφορών